Jednotka intenzivní péče

 

Telefon na oddělení: (+420) 2 6608 3350 / (+420) 2 6608 3351

Oddělení bylo otevřeno 7. listopadu 2007. Otevření předcházela kompletní rekonstrukce původních zastaralých a nevyužitých prostor.

JIP Nemocnice na bulovce Neonatologie

JIP: Fakultní Nemocnice na Bulovce, oddělení Neonatologi

Provedli jsme zásadní stavební úpravy, realizovány nové rozvody vody, elektřiny, medicinálních plynů a vybudována nová klimatizace. 

Zároveň bylo oddělení vybaveno kompletně novou lékařskou technikou, která byla z velké části hrazena z externích zdrojů (především nadační fond Kapka naděje). Interiéry jsou vybaveny novým nábytkem.

Byl sestaven nový lékařský tým, který je tvořen 4 atestovanými lékaři a čtyřmi mladšími lékaři. Získali jsme rovněž kvalifikované neonatology, jako externisty, do pohotovostních služeb. Byl výrazně posílen střední zdravotnický personál.

 

 

JIP Nemocnice na bulovce, neonatologické oddělení

JIP Nemocnice na bulovce Neonatologie

Struktura Jednotky intenzivní péče

10 intenzivních lůžech 

(s další možností rozšíření do 16-ti lůžek)

Rooming-in pro nedonošené (2  pokoje)

Struktura pacientů Jednotky intenzivní péče

Nezralé děti (intenzivní – intermediární péče) doplnění kapacity v regionu

Infekční problematika

Běžná neonatologická problematika

Děti k doléčení z Perinatologických center

 

Zpět

 

Přístrojové vybavení umožňuje poskytovat novorozencům invazivní (konvenční ventilace) i neinvazivní ventilační podporu (N-CPAP nebo Vapotherm). Každé intenzivní lůžko (inkubátor) je vybaveno  monitorem životních funkcí a infuzními pumpami. Součástí vybavení JIP je analyzátor krevních plynů,  mobilní RTG a ultrazvukový diagnostický přístroj (včetně kardiologického vybavení). Dále jsme vybaveni transportním inkubátorem k převozu intenzivních pacientů z porodního sálu na JIP.

 

MATERIÁL KE STAŽENÍ:

Děťátko na Jednotce intenzivní péče – instruktážní obrázky (pdf)

 

Návštěvní hodiny JIP

Maminky  mohou na  JIP před 11.hodinou, kdy už je hotová vizita a lékař, který má Vaše děťátko na starosti se může mamince plně věnovat. Pokud je miminko v akutním stavu nebo maminka dochází na JIP kojit, nejsou návštěvy omezeny (případně se řídí dohodou s lékařem). U jednoho novorozence mohou být vždy jen dvě osoby současně. Návštěvy jsou omezeny v době provádění léčebně diagnostických výkonů. Prosíme také tatínky o takt, bude-li na JIP některá z maminek kojit.

 

Ostatní rodinní příslušníci:

ve všední dny

14:30 – 18:00 hod.

o víkendu

13:30 – 18:00 hod

v akutních stavech

neomezeně

 

 

Ambulance

 

Ambulance slouží ke zvaným kontrolám pacientů propuštěných z Neonatologického oddělení. Dále jsou zde vyšetřovány děti v rámci výzkumných projektů. Oddělení není zařízeno k dlouhodobému sledování rizikových novorozenců. V této problematice spolupracuje s ostatními pražskými perinatologickými centry. Konziliární činnost je zajištěna odborníky z NNB.  Jedná se o konzultanty z Klinik infekčního lékařství, o dětské chirurgy, neurology, ortopedy, oční lékaře a rehabilitační pracovníky.

 

Zpět

 

Věděli jste, že s touhou spolupracovat a pomáhat si se rodíme? Postupně se však učíme fungovat i na bázi vlastního egoismu, hledáme sami sebe a zvažujeme, co je dobré jen pro nás. A v určitém věku se to pak musíme naučit vybalancovat. Přitom je prokázáno, že každá poskytnutá pomoc může v člověku vzbudit skoro až slastné pocity.

S patronkou neonatologického oddělení Nemocnice Na Bulovce Lucií Borhyovou

– říká oficiální patronka Neonatologického oddělení NNB Lucie Borhyová