Neonatologie Nemocnice Na Bulovce

Neonatologické oddělení v Nemocnici Na Bulovce je moderním novorozeneckým pracovištěm.  Tým lékařů je tvořen zkušenými neonatology s dlouhodobou praxí na JIP perinatologických center. Oddělení disponuje novou zdravotnickou technikou.  Prostory jsou z velké části zrekonstruované a nově zařízené.

Struktura Neonatologického  oddělení:

  • a. Oddělení specializované neonatální péče - JIP
  • b. Oddělení fyziologických novorozenců
  • c. Ambulance

Samostatné Neonatologické oddělení  bylo zřízeno rozhodnutím vedení NNB již v roce 2006. Teprve rok 2007 však byl rokem přelomovým. Byla realizována zásadní změna v organizaci oddělení a v rozsahu poskytované péče.  Do roku 2007 bylo ve NNB pečováno pouze o fyziologické novorozence, Jednotka intenzivní péče je zcela novou kapacitou.

V roce 2006 byla výborem České neonatologické společnosti a Ministerstvem zdravotnictví ČR deklarována potřeba vzniku nového specializovaného neonatologického pracoviště v Nemocnici Na Bulovce. Neonatologické oddělení NNB, spolu s Gynekologicko - porodnickou klinikou, bylo v roce 2014 zařazeno mezi Intermediární perinatologická centra.