O nás

Neonatologické oddělení v Nemocnici Na Bulovce je moderním novorozeneckým pracovištěm.  Tým lékařů je tvořen zkušenými neonatology s dlouhodobou praxí na JIP perinatologických center. Oddělení disponuje novou zdravotnickou technikou.  Prostory jsou z velké části zrekonstruované a nově zařízené.

Neonatologické oddělení bylo zřízeno rozhodnutím vedení NNB již v roce 2006. Teprve rok 2007 však byl rokem přelomovým. Byla realizována zásadní změna v organizaci oddělení a v rozsahu poskytované péče. Do roku 2007 bylo ve Nemocnici Na Bulovce pečováno pouze o fyziologické novorozence, Jednotka intenzivní péče je zcela novou kapacitou.

V roce 2006 byla výborem České neonatologické společnosti a Ministerstvem zdravotnictví ČR deklarována potřeba vzniku zcela nového neonat. pracoviště v Naší Nemocnici na Bulovce. Naše oddělení, spolu s Gynekologicko-porodnickou klinikou, bylo v roce 2014 zařazeno mezi Intermediární perinatologická centra.

JIP Nemocnice na bulovce Neonatologie
Ambulance Nemocnice na bulovce Neonatologie
JIP Nemocnice na bulovce Neonatologie
Seznamte se s naším pracovištěm
Naše oddělení