Neonatologie Nemocnice Na Bulovce

Koordinační centrum pro imunoprofylaxi RSV infekce v České republice

Indikační kriteria:

  1. Novorozenci narození ve 28. gestačním týdnu a dříve, u kterých byla dignostikována BPD/CLD
  2. Novorozenci narození i ve vyšším gestačním věku, u kterých byla rentgenologicky potvrzena emfyzematózně-bulózní forma BPD
  3. Pro všechny tyto pacienty platí věkový limit 1 rok nebo 12 měsíců od propuštění z perinatologického centra
  4. Do 2 let věku jsou indikovány děti s BPD/CLD, které vyžadují léčbu CLD (oxygenoterapii, bronchodilatační terapii, kortikoidy, diuretika) ještě 6 měsíců před začátkem RSV sezóny

Časopis Neonatologické listy

Neonatologické listy jsou časopisem České neonatologické společnosti vydávaným ve spolupráci s Nemocnicí Na Bulovce a vycházejí dvakrát ročně.Jsou registrovány pod registračním číslem MK ČR 7144, ISSN 1211- 1600

Časopis je distribuován členům České neonatologické společnosti, neonatologické sekci České asociace sester a staničním sestrám všech Novorozeneckých oddělení.

Adresa redakce:

prim. MUDr. Martin Čihař, Neonatologické oddělení, FN Na Bulovce
Budínova 2, 180 81 Praha 8
telefon a fax: 266 083 247, e-mail: ciharmar@seznam.cz
Tisk  Střední polygrafická škola Praha, s. r. o., Bellova 352, 109 00 Praha 10