O nás

Neonatologické oddělení v Nemocnici Na Bulovce je moderním novorozeneckým pracovištěm.  Lékařský tým je tvořen zkušenými neonatology s dlouhodobou praxí na JIP perinatologických center. Oddělení disponuje novou zdravotnickou technikou.  Prostory jsou z velké části zrekonstruované a nově zařízené.

Struktura neonatologického oddělení

 

Nemocnice na bulovce Neonatologie Jednotka intenzivní péče (JIP)
Nemocnice na bulovce Neonatologie Oddělení fyziologických novorozenců
Nemocnice na bulovce Neonatologie Ambulance

Neonatologické oddělení bylo zřízeno rozhodnutím vedení NNB již v roce 2006. Teprve rok 2007 však byl rokem přelomovým. Byla realizována zásadní změna v organizaci oddělení a v rozsahu poskytované péče. Do roku 2007 bylo ve Nemocnici Na Bulovce pečováno pouze o fyziologické novorozence, Jednotka intenzivní péče je zcela novou kapacitou.

V roce 2006 byla výborem České neonatologické společnosti a Ministerstvem zdravotnictví ČR deklarována potřeba vzniku zcela nového neonatologického pracoviště v Nemocnici Na Bulovce. Naše oddělení, spolu s Gynekologicko-porodnickou klinikou, bylo v roce 2014 zařazeno mezi Intermediární perinatologická centra.

JIP Nemocnice na bulovce Neonatologie
Ambulance Nemocnice na bulovce Neonatologie
JIP Nemocnice na bulovce Neonatologie
Seznamte se s naším pracovištěm
Naše oddělení