Odborná veřejnost

Koordinační centrum pro imunoprofylaxi RSV infekce v České republice

 

Indikační kriteria naleznete ZDE

 

Časopis Neonatologické listy

 

Neonatologické listy jsou časopisem České neonatologické společnosti vydávaným ve spolupráci s Nemocnicí Na Bulovce a vycházejí dvakrát ročně.Jsou registrovány pod registračním číslem MK ČR 7144, ISSN 1211- 1600

Časopis je distribuován členům České neonatologické společnosti, neonatologické sekci České asociace sester a staničním sestrám všech Novorozeneckých oddělení.

 

Adresa redakce:

prim. MUDr. Martin Čihař, Neonatologické oddělení, Nemocnice Na Bulovce

Budínova 2, 180 81 Praha 8
telefon a fax: 266 083 247, e-mail: ciharmar@seznam.cz

Vytiskla Ottova tiskárna s. r. o., U Stavoservisu 1, Praha 10-Malešice

Nemocnice na bulovce Neonatologie
Nemocnice na bulovce Neonatologie